Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře

Ochrana a zpracování osobních údajů

Ing. Jiřina Glumbíková – CK SPIRIT (dále jen CK) nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Podepsáním smlouvy o zájezdu vyslovuje zákazník jménem svým a jménem ostatních osob uvedených ve smlouvě o zájezdu, či v Přihlášce k zájezdu, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Tento souhlas je zákazníkem udělen až do doby písemného odvolání.

CK shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní a identifikační údaje, tj. údaje jako titul, jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail. adresa, atd. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou zpracovány CK v elektronické formě.

CK nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se zákazníkem je nesděluje třetím osobám. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům CK  a pojišťovně Alianz, a.s. pouze  v případě sjednání cestovního pojištění na cesty a pobyt, pro účely pojišťovací činnosti. Dále budou předány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21 zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

Kontaktujte nás

Sledujte nás na FB